AATD a COVID-19: na co si dát pozor během pandemie?

Americká nadace Alpha-1 Foundation, která se dlouhodobě věnuje pacientům s deficitem α-1 antitrypsinu (AATD), vydala aktualizovaná doporučení ohledně onemocnění COVID-19.

 

Pacienti s plicními nebo srdečními onemocněními, případně diabetem a také osoby starší 65 let patří mezi rizikové skupiny z hledika nákazy a závažnosti průběhu onemocnění COVID-19 vyvolaného novým koronavirem SARS-CoV-2. Pacienti s AATD mají velmi často právě plicní potíže, proto by prevenci onemocnění měli věnovat zvýšenou pozornost. Doporučuje se sledovat odborné informace v médiích a v případě jakýchkoliv nejasností spojených s vaší nemocí a současným pandemickým stavem, kontaktovat telefonicky lékaře.

 

Dbejte na všeobecná preventivní opatření

V rámci prevence udržujte odstup alespoň 2 metry od ostatních osob, zvýšenou hygienu rukou a, v České republice povinně, noste roušku zakrývající ústa a nos. Připoměňme si několik základních doporučení:

 

 • Co nejvíce se vyhýbat uzavřeným prostorám a místům se zvýšenou koncentarcí osob, to jsou především obchody nebo veřejná doprava.
 • Nákup můžete zajistit i prostřednictvím donáškové služby nabízené přímo obchodem nebo pomocí dobrovolníků. Pokud jdete do obchodu, snažte se jít jednotlivě, ne celá rodina.
 • Vyhněte se kontaktu s osobami trpícími respiračním onemocněním (včetně rýmy…), teplotou, bolestí svalů…
 • Snažte se maximum záležitostí (lékař, úřady..) vyřídit telefonicky, online nebo odložit.
 • Nevyhýbejte se (dle svých možností) fyzickým aktivitám, avšak jste-li venku, nezapomínejte na roušku a odstup od ostatních osob.
 • Nedotýkejte se obličeje (ani roušky).
 • Na exponované povrchy (kliky, mobilní telefon…) používejte desinfekci.
 • Pravidelně si myjte ruce – alespoň po dobu 20 sekund, vodou i mýdlem, dbejte i na hřbety ruky, konečky prstů a meziprstí a zápěstí. \
 • Pokud si nemůžete umýt ruce, použijte desinfekci s alespoň 60% alkoholem.

 

Jaká specifická opatření platí pro pacienty s AATD?

U pacientů s AATD je pravděpodobné zvýšené riziko spojené s COVID-19. Zejména při plicním onemocnění se předpokládá závažnější průběh nemoci, avšak zvýšená opatrnost platí i pro pacienty s jaterním postižením.

Symptomem, který pomůže odlišit infekci COVID-19 od běžné exacerbace chronické nemoci, je zvýšená teplota. Ta u infekce koronavirem trvá obvykle několik dní, případně se objeví horečka – pak nezáleží, jak dlouho trvá. Doporučuje se tedy sledovat tělesnou teplotu a v případě, že se pacient cítí slabý, nemocný, kontaktovat telefonicky lékaře. V případě, že často kašlete, snažte se o pravidelnou výměnu roušky zakrývající nos a ústa, aby co nejvíce plnila svoji funkci. Naopak v těchto případech zkonzultujte s lékařem, zda je pro vás vhodný respirátor, protože ten umožňuje šíření kapének do vašeho okolí.

 

Odborníci vypracovali na základě dosavadních zkušeností následující doporučení pro pacienty s AATD:

 

 • Pacienti s jaterním nebo plicním postižením AATD mají zvýšené riziko komplikovaného průběhu COVID-19.
 • Předpokládá se, že pacienti bez plicního nebo jaterního onemocnění nemají oproti běžné populaci zvýšené riziko komplikací spojených s COVID-19, ani v případě vážného deficitu AAT (2 abnormální geny pro AAT). Totéž platí pro osoby s jedním abnormálním genem bez plicních nebo jaterních potíží.
 • Americká asociace Plasma Protein Therapeutics Association uvedla, že není riziko přenosu COVID-19 infuzemi s plasmou nebo jejími deriváty. Obavy by tedy neměli mít ani pacienti s augmentační terapií.
 • V USA se doporučuje udržovat si měsíční zásobu augmentační terapie a zajistit si také dostatek příslušenství k oxygenátoru, pokud ho používáte. Informujte se ve svém konkrétním zdravotnickém zařízení o místních možnostech.
 • Při domácí aplikaci infuzí s augmentační terapií dbejte na pečlivou hygienu všech používaných povrchů a rukou.
 • Pokud máte obavy z augmentační terapie, můžete se zkusit domluvit s lékařem na zdvojení dávky, s tím, že následující podání vynecháte. Efekt bude pravděpodobně nižší než pravidelná týdenní aplikace, ale lepší než kdybyste měli dávku zcela vynechat.
 • Pokud máte diagnostikován COVID-19 nebo máte příznaky tohoto onemocnění a čeká vás infuze augmentační léčby v nemocnici nebo doma zdravotní sestrou, s předstihem informujte všechny zúčastněné a postupujte podle pokynů, které případně dostanete.
 • Pokud si infuzi augmentační terapie podáváte sami, bez asistence sestry, balení, které si přinesete domů, nejdříve vydesinfikujte.
 • Pokud jste po transplantaci plic nebo jater, pokračujte v užívání imunosupresiv (léků potlačujících imunitu) a důsledně dodržujte všeobecné pokyny prevence onemocnění.
 • Pokud jste po transplantaci plic nebo jater a objeví se u vás příznaky infekce COVID-19, kontaktujte transplantační centrum.

Sledujte aktuální stav a dbejte na zvýšená preventivní hygienická opatření i v případě, že dojde k poklesu výskytu onemocnění COVID-19 v České republice.