Dohoda o užívání stránek www.zadychavamse.cz

Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.zadychavamse.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen "dohoda") se společností Mobymedia CZ s.r.o. (dále jen Mobymedia), se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64 Velké Přílepy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese Mobymedia odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost Mobymedia nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.   Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.   Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.   Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.   Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů.   Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.   Společnost Mobymedia si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.   Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností Mobymedia, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!  

Dohoda o užívání odborné sekce stránek www.zadychavamse.cz

  Používáním odborné sekce stránek www.zadychavamse.cz přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:   Odborná sekce stránek je určena pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání odborné sekce stránek www.zadychavamse.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit do této odborné sekce. Zřizovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.   Užíváním, tzn. vstupem do odborné sekce internetových stránek www.zadychavamse.cz (dále jen "odborná sekce") uzavíráte Dohodu o užívání odborné sekce (dále jen "dohoda") se společností Mobymedia CZ s.r.o. (dále jen Mobymedia), se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64 Velké Přílepy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost Mobymedia odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost Mobymedia nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.   Obsahem odborné sekce jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem odborné sekce jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona.   Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.   Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.   Společnost Mobymedia si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.   1.6.2023 Mobymedia CZ s.r.o.