Web o dušnosti
pro pacienty a jejich blízké

Všechno o AATD

Co je to AATD

Jde o geneticky podmíněné onemocnění, při němž se netvoří dostatek alfa-1 antitrypsinu (AAT), nebo se tvoří nefunkční AAT. Alfa-1 antitrypsin (AAT) je látka, která brání enzymům ničit plicní tkáň.


Zobrazit detail

Mám AATD?

Podle v současnosti platných doporučených postupů by měl být každý pacient, jemuž je diagnostikována plicní rozedma (CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc), vyšetřen, zda má dostatek alfa-1 antitrypsinu.


Zobrazit detail

Terapie AATD

V případě, že vám nebo vašemu dítěti diagnostikovali deficit α-1 antitrypsinu (AATD), je dobré, abyste v rámci udržení co nejlepšího zdraví pacienta přijali za své některé změny životního stylu.


Zobrazit detail

AATD a postižení jater

Deficit α-1 antitrypsinu je genetická porucha, která je typicky spojována s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), proto se s ní spojené respirační projevy někdy označují jako genetický CHOPN.


Zobrazit detail

Postihuje AATD ještě další orgány než plíce?

Alfa-1 antitrypsin je v 95 % tvořen v játrech. Při genetické poruše, která je příčinou nedostatku AAT nebo jeho změněné funkce, dochází k tzv. polymerizaci AAT.


Zobrazit detail

Podezření na AATD

Všechno o CHOPN

Co je to CHOPN

Pokašlávání, zadýchávání při chůzi do schodů zná z vlastní zkušenosti mnoho lidí. Málokdo z nich však ví, že se může jednat o první příznaky vážné choroby – chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN, česky rozedma plic).


Zobrazit detail

Léčba CHOPN

CHOPN nelze vyléčit, protože poškození plic a průdušek je nevratné. V současné době však existuje řada léčebných postupů, kterými dokážeme zhoršování onemocnění zpomalit a její příznaky zmírnit.


Zobrazit detail

Život s AATD

Léto je tady

S netrpělivostí jsme vyhlíželi první letní dny a čekali jsme na slunce, teplo, rozkvetlé louky a vše, co letní období přináší. A léto za námi opět přišlo v plné kráse. Ale přineslo nám i starosti, nám, kteří jsme nemocní a „zadýcháváme se“.


Zobrazit detail

Život s deficitem alfa-1 antitrypsinu: Posílení postavení pacientů a zdravotnických pracovníků

V rámci 29. kongresu Evropské respirační společnosti (ERS), konaného v Madridu, uspořádala dne 30.9.2019 společnost CSL Behring své symposium s titulem: Život s deficitem alfa-1 antitrypsinu: Posílení postavení pacientů a zdravotnických pracovníků.


Zobrazit detail

Otestujte se

Hlavním příznakem chronické obstrukční plicní nemoci (rozedmy plic) je pozvolna se rozvíjející a prohlubující se dušnost (dyspnoe).


Zobrazit detail

Specializovaná centra pro léčbu deficitu AAT

Mapa ČR

Praha

Pneumologická klinika 1. LF a FTN

Vídeňská 400
140 59 Praha 4

www.alfa1.cz
tel.: 261 082 372

Plzeň

Klinika pneumologie a ftizeologie - FN Plzeň – areál Bory

Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň – Bory

MUDr. Jiří Blažek
blazeji@fnplzen.cz

tel.: 377 402 968 (kartotéka)

Brno

Klinika nemocí plicních
a tuberkulózy - FN Brno a LF MU

Jihlavská 20
625 00 Brno

plicni@fnbrno.cz
tel.: 532 232 554

Hradec Králové

Plicní klinika - Poradna pro CHOPN a bronchiální obstrukce - FN Hradec Králové

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

MUDr. Libor Nevoránek
tel.: 495 834 377

Olomouc

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy - FN Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

MUDr. Eva Voláková
eva.volakova@fnol.cz
tel.: 588 444 657

Praha

Pneumologická klinika 1. LF a FTN

Vídeňská 400
140 59 Praha 4


www.alfa1.cz
tel.: 261 082 372

Plzeň

Klinika pneumologie a ftizeologie - FN Plzeň – areál Bory

Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň – Bory


MUDr. Jiří Blažek
blazeji@fnplzen.cz

tel.: 377 402 968 (kartotéka)

Brno

Klinika nemocí plicnícha tuberkulózy - FN Brno a LF MU

Jihlavská 20
625 00 Brno


plicni@fnbrno.cz
tel.: 532 232 554

Hradec Králové

Plicní klinika - Poradna pro CHOPN a bronchiální obstrukce - FN Hradec Králové

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové


MUDr. Libor Nevoránek
tel.: 495 834 377

Olomouc

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy - FN Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc


MUDr. Eva Voláková
eva.volakova@fnol.cz
tel.: 588 444 657