Augmentační terapie

Specifickou léčbou plicního postižení při AATD je augmentační terapie, někdy nazývaná také jako substituční terapie. Jde o použití proteinu α-1 antitrypsinu (AAT) získaného z plasmy zdravých dárců...

Podpora zvýšení povědomí o deficitu α-1 antitrypsinu

V Evropě je věnován podpoře a zvýšení povědomí o deficitu α-1 antitrypsinu (AATD) 25. duben. Heslem každoročního European Alpha-1 Awareness Day, který jsme si letos připomněli již potřetí, je “Share Knowledge, Share Care” (Sdílej vědomosti, sdílej péči)...

Diagnostika AATD

Zdravotní a vědecká poradní komise Nadace Alpha-1 (Medical and Scientific Advisory Committee of the Alpha-1 Foundation) publikovala klinická doporučení sestavená tak, aby pomohla lékařům správně diagnostikovat a léčit deficit α-1 antitrypsinu (AATD) u dospělých...

Rozhovor s prof. Marcem Miravitlleseme | MD FERS

- Could you characterize the reason for establishing new guidelines in 2017 for AATD? - What is main difference in structural changes in never-smoker and smoker patients?

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí Alfa-1 Antitripsinu (AATD)

Nejčastější deficientní alelou je PI*Z, která v homozygotní kombinaci (PI*ZZ) vede k nízké sérové koncentraci A-1-AT, obvykle pod 0,5 g/l (<11 mM). Panacinární plicní emfyzém je nejčastějším klinickým korelátem a nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s AAT deficiencí.

Podceněná příčina neúspěchu terapie respiračních chorob: AATD

Deficience alfa-1 antitrypsinu (AATD) je vrozené, dědičně podmíněné onemocnění, které je známo od roku 1963. Jeho prevalence není v ČR zdokumentována, ale může se týkat 1 : 1600 až 1 : 5000 lidí. Mezi pacienty s CHOPN může jít až o 4,5 %, kteří jsou diagnostikováni ne zcela přesně.

Reálná péče o pacienty v souhlase s klinickými daty

Jde o těžkou chronickou obstrukční plicní nemoc na základě deficitu alfa-1 antitrypsinu. Nová historie této nemoci se začala psát po zveřejnění výsledků studie RAPID, kterou iniciovala právě společnost CSL Behring. Na jejím sympoziu přednášeli špičkoví světoví pneumologové.

Studie RAPID odstartovala uvedení přípravku Respreeza na evropský trh

Prestižní časopis Lancet uveřejnil v roce 2015 výsledky studie s lidským inhibitorem alfa-1 proteázy u pacientů s deficitem alfa-1 antitrypsinu.

Rekonstituce a podávání přípravku Respreeza

Následující informace jsou určeny pro zdravotnické pracovníky a pacienty způsobilé pro podávání přípravku v domácím prostředí / podávání sobě samému

Faktory pro život – Kapitoly z pneumologie

Nová šance pro nemocné s „mizejícími plícemi“ CHOPN na podkladě deficitu alfa‐1 antitrypsinu v ČR