Podezření na AATD

play_button

Život s AATD

play_button

Pro odborníky

Augmentační terapie

Specifickou léčbou plicního postižení při AATD je augmentační terapie, někdy nazývaná také jako substituční terapie. Jde o použití proteinu α-1 antitrypsinu (AAT) získaného z plasmy zdravých dárců......

Zobrazit detail

Diagnostika AATD

Zdravotní a vědecká poradní komise Nadace Alpha-1 (Medical and Scientific Advisory Committee of the Alpha-1 Foundation) publikovala klinická doporučení sestavená tak, aby pomohla lékařům správně diagnostikovat a léčit deficit α-1 antitrypsinu (AATD) u dospělých......

Zobrazit detail

Podceněná příčina neúspěchu terapie respiračních chorob: AATD

Deficience alfa-1 antitrypsinu (AATD) je vrozené, dědičně podmíněné onemocnění, které je známo od roku 1963. Jeho prevalence není v ČR zdokumentována, ale může se týkat 1 : 1600 až 1 : 5000 lidí. Mezi pacienty s CHOPN může jít až o 4,5 %, kteří jsou diagnostikováni ne zcela přesně....

Zobrazit detail

Podpora zvýšení povědomí o deficitu α-1 antitrypsinu

V Evropě je věnován podpoře a zvýšení povědomí o deficitu α-1 antitrypsinu (AATD) 25. duben. Heslem každoročního European Alpha-1 Awareness Day, který jsme si letos připomněli již potřetí, je “Share Knowledge, Share Care” (Sdílej vědomosti, sdílej péči)......

Zobrazit detail

Reálná péče o pacienty v souhlase s klinickými daty

Jde o těžkou chronickou obstrukční plicní nemoc na základě deficitu alfa-1 antitrypsinu. Nová historie této nemoci se začala psát po zveřejnění výsledků studie RAPID, kterou iniciovala právě společnost CSL Behring. Na jejím sympoziu přednášeli špičkoví světoví pneumologové....

Zobrazit detail

Rekonstituce a podávání přípravku Respreeza

Následující informace jsou určeny pro zdravotnické pracovníky a pacienty způsobilé pro podávání přípravku v domácím prostředí / podávání sobě samému...

Zobrazit detail

Rozhovor s prof. Marcem Miravitlleseme | MD FERS

- Could you characterize the reason for establishing new guidelines in 2017 for AATD? - What is main difference in structural changes in never-smoker and smoker patients?...

Zobrazit detail

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí Alfa-1 Antitripsinu (AATD)

Nejčastější deficientní alelou je PI*Z, která v homozygotní kombinaci (PI*ZZ) vede k nízké sérové koncentraci A-1-AT, obvykle pod 0,5 g/l (<11 mM). Panacinární plicní emfyzém je nejčastějším klinickým korelátem a nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s AAT deficiencí....

Zobrazit detail

Studie RAPID odstartovala uvedení přípravku Respreeza na evropský trh

Prestižní časopis Lancet uveřejnil v roce 2015 výsledky studie s lidským inhibitorem alfa-1 proteázy u pacientů s deficitem alfa-1 antitrypsinu....

Zobrazit detail