Léčba CHOPN

CHOPN nelze vyléčit, protože poškození plic a průdušek je nevratné. V současné době však existuje řada léčebných postupů, kterými dokážeme zhoršování onemocnění zpomalit a její příznaky zmírnit.

 

Léčebný postup závisí na závažnosti nemoci, tj. na stupni, ve kterém je CHOPN diagnostikována. Úspěchy léčby vždy závisí na spolupráci a ochotě nemocného dodržovat doporučený léčebný režim.

 

Léčba se skládá z:

  1. vyloučení nebo alespoň omezení příčin a rizik zhoršení
  2. podávání léků (většinou inhalačně)
  3. dechové rehabilitace (ambulantní)
  4. imunizace (očkování proti chřipce)
  5. trvalého podávání kyslíku (i v domácím prostředí)
  6. umělé podpory dýchání
  7. chirurgické léčba (odstranění nejvíce postižené části plic k úpravě tlakových poměrů, transplantace plic)

 

Zanechání kouření, bez ohledu na stadiu onemocnění, vede ke zpomalení vývoje a zhoršování všech příznaků i důsledků CHOPN, zpomaluje zhoršování dušnosti a prodlužuje život nemocným s touto chorobou! Je taktéž nutné se vyhnout dlouhodobému pobytu v prostředí zamořeném dalšími (profesními) znečišťujícími látkami.