Otestujte se

Hlavním příznakem chronické obstrukční plicní nemoci (rozedmy plic) je pozvolna se rozvíjející a prohlubující se dušnost (dyspnoe).

Pacienti popisují dušnost jako pocit nedostatku vzduchu, namáhavé dýchání, pocit sevření hrudníku. Většinou vede k projevům zadýchání, tedy k usilovnějšímu, zrychlenému a/nebo prohloubenému dýchání. Takovéto dýchání může být na pohled nápadné, hlasité a provázené různými zvuky.

 

Čím se dušnost projevuje?

  • Pacient může, ale nemusí dýchat zrychleně. Dechy mohou být také prohloubené či ztížené.
  • Dýchání může být při poslechu u hrudníku nebo i z větší dálky provázeno sípáním, chrčením, pískáním, anebo nemusí souviset s žádnými zvuky.
  • Dech pacienta nemusí stačit na souvislé vyslovení věty, kterou nádechy a výdechy přerušují a rozdělují do částí po několika slovech.
  • U pacienta může být patrné vklesávání mezižeberních prostorů (u štíhlých) a vklesávání jamky nad hrudní kostí.
  • Dušnost mohou provázet únava a úzkost (ale nemusí).
  • Těžká dušnost je provázena změnou bary kůže, nejprve se na koncových částech těla (na ušních lalůčcích, rtech, nehtech…) objeví namodralé zbarvení (cyanóza).
  • Dušnost bývá provázena zrychlením srdečního tepu.

 

Pokud si nejste jisti, zda dušností také netrpíte, zkuste se otestovat. Výkonnost, s níž funkce plic úzce souvisejí, totiž klesá s věkem. Někdy je příčinou dušnosti jen ztráta kondice při sedavém způsobu života. To je však jeden z důležitých faktorů, které k plicním onemocněním přispívají.

 

Základní otázky:

Stačíte rychlostí chůze svým vrstevníkům?

Můžete při svižnější chůzi souvisle mluvit?

Vyjdete svižně bez zadýchání do 3. patra (do 40 let), do 2. patra (do 60 let), alespoň jedno patro (nad 60 let)? Ovšem za podmínky funkčních zdravých kloubů dolních končetin.

 

Jakákoli odpověď NE by měla vést ke konzultaci s lékařem, resp. k provedení spirometrického vyšetření.